Orbit

瀏覽人次: 3029

就業學程

This is an image

 
105學年度 管理學院各系辦理之就業學程計畫
 
 財務金融學系-數位金融財富管理就業學程

企業管理學系-服務科技人才培育就業學程

風險管理與保險學系-銀髮理財保險就業學程

國際經營與貿易學系-跨境網路行銷菁英人才就業學程

應用外語學系-飛航服務管理就業學程

會計學系-會計專業實務人才培育學程
 
This is an image

This is an image
This is an image
This is an image
This is an image