Orbit

浏览人次: 3028

就业学程

This is an image

 
105学年度 管理学院各系办理之就业学程计画
 
 财务金融学系-数码金融财富管理就业学程

企业管理学系-服务科技人才培育就业学程

风险管理与保险学系-银发理财保险就业学程

国际经营与贸易学系-跨境网络行销菁英人才就业学程

应用外语学系-飞航服务管理就业学程

会计学系-会计专业实务人才培育学程
 
This is an image

This is an image
This is an image
This is an image
This is an image